LOGO

Zakład Chemii Analitycznej

Kierownik

Dr hab. Mieczysław Scendo prof. UJK - kierownik Zakładu
(mail: mieczyslaw.scendo@ujk.edu.pl tel.:413497045) (pok. C329)

Zespół

 

Dr hab. Sławomir Michałkiewicz prof. UJK
(mailto:slawomir.michalkiewicz@ujk.edu.pl tel.:413497044) (pok. C322)dr hab. Paweł Rodziewicz prof. UJK
(Pawel.Rodziewicz@ujk.edu.pl); pok.: C105; tel.: 413497034


Dr Agata Skorupa - asystent - Instytutowy Opiekun Praktyk
(agata.skorupa@ujk.edu.pl tel.:413497043) (pok. C330)

Mgr Magdalena Jakubczyk – doktorantka (pok. C315) 

Mgr Iwona Łazarska - doktorantka (mail: iwona.lazarska@ujk.edu.pl) (pok. C315)

Mgr Katarzyna Staszewska – doktorantka (pok. C316)

Mgr Marzena Boruń - starszy specjalista chemik
(mailto:marzena.borun@ujk.edu.pl tel.:413497046;7069) (pok. C321)

Mgr Maria Kaczor - starszy specjalista chemik
(mailto:maria.kaczor@ujk.edu.pl tel.:413497046;7069) (pok. C321)

Tematyka badań naukowych Zakładu:

Publikacje naukowe pracowników Zakładu Chemii Analitycznej

Artykuły w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej

 1. S. Michałkiewicz, M. Jakubczyk, 2017. Electroanalysis of parabens in cosmetics, Przem. Chem., 96; 1394-1397.
 2. A. Gierak, A. Skorupa, 2017. A comparison of the parameters of the chromatographic separation of the mixture of dyes obtained by caLC on the adsorbents type RP-8 and RP-18, Adsorpt. Sci. Technol., 35, 684-691.
 3. A. Gierak, I. Łazarska, 2017. Study of the adsorption of nitrate, nitrite and ammonium ions on carbon adsorbents, Adsorpt. Sci. Technol., 35, 721–727.
 4. M. Scendo, K. Staszewska-Samson2017. Assessment of the inhibition efficiency of 3-amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole against the corrosion of mild steel in acid chloride solution. Int. J. Electrochem. Sci., 12, 5668 - 5691.
 5. M. Scendo, K. Staszewska-Samson2017. Effect of surface modification on corrosion resistance of uncoated and DLC coated stainless steel surface. J. Mater. Eng. Performance, 26, 3946 – 3953.
 6. S. Michałkiewicz, M. Jakubczyk, 2016. Voltammetric identification and determination of synthetic antioxidants in vegetable oils, Przem. Chem., 95, 98-102.
 7. S. Michałkiewicz, M. Jakubczyk, A. Skorupa, 2016. Voltammetric Determination of Total Content of Parabens at a Carbon Fiber Microelectrode in Pharmaceutical Preparations, Int. J. Electrochem. Sci., 11, 1661-1675.
 8. M. Scendo, J. Trela, K. Staszewska, 2016. Metavanadate(V) anions as corrosion inhibitor for carbon steel in acid chloride solution. Int. J. Electrochem. Sci., 11, 2666 - 2685.
 9. M. Scendo, N. Radek, J. Konstanty, K. Staszewska, 2016. Sliding wear behaviour and Corrosion resistance to Ringer’s Solution of uncoated and DLC coated X46Cr13 steel. Archives of Metallurgy and Materials, 61 (4), 1895 - 1900.
 10. A. Gierak, A. Skorupa, I. Łazarska, 2015. Capillary Action Liquid Chromatography: New Chromatographic Technique for the Separation and Determination of Colour Substances, Adsorpt. Sci. Technol., 33, 639-643.
 11. M. Scendo, M. Chat, B. Antoszewski, 2015. Oxidation behaviour of laser welding of TP347HFG and VM12-SHC stainless steels. Int. J. Electrochem. Sci., 10, 6359-6377.
 12. N. Radek, J. Konstanty, M. Scendo, 2015. The electro-spark deposited WC-Cu coatings modified by laser treatment, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (4), 2577-2582.
 13. M. Scendo, N. Radek, J. Trela, 2014. The Influence of Electrospark and Laser Treatment upon Corrosive Resistance of Carbon Steel, Advanced Materials Research, 874, 107-112.
 14. S. Michałkiewicz, 2013. Anodic oxidation of parabens in acetic acid-acetonitrile solutions, J. Appl. Electrochem., 43, 85-97.
 15. A. Jabłońska-Wawrzycka, P. Rogala, S. Michałkiewicz, M. Hodorowicz, B. Barszcz, 2013. Ruthenium complexes in different oxidation states: synthesis, crystal structure, spectra and redox properties, Dalton Trans., 42, 6092-6101.
 16. M. Scendo, J. Trela,2013. Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Acid Chloride Solution by Schiff Base of N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline,Int. J. Electrochem. Sci., 8, 3829 – 3847.
 17. M. Scendo, J. Trela, 2013. Adenine as an Effective Corrosion Inhibitor for Stainless Steel in Chloride Solution, Int. J. Electrochem. Sci., 8, 9201 – 9221.
 18. M. Scendo, N. Radek, J. Trela, 2013. Influence of Laser Treatment on the Corrosive Resistance of WC-Cu Coating Produced by Electrospark Deposition, Int. J. Electrochem. Sci., 8, 9264 – 9277.
 19. M. Scendo, J. Trela, 2013. Inhibition Effect of N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline on the Corrosion of Stainless Steel, Int. J. Electrochem. Sci., 8, 11951 – 11971.
 20. M. Scendo, J. Trela, N. Radek, 2012. Purine as an Effective Corrosion Inhibitor for Stainless Steel in Chloride Acid Solutions, Corros. Rev., 30, 33-45.
 21. V.G. Berezkin, Z. Witkiewicz, S.S. Khrebtova, A. Skorupa, M. Marcinkowska, 2012. Comparison of DS-horizontal chamber and a new Smin chamber in TLC separation, Mendeleev Commun., 22, 106-108.
 22. S. Michałkiewicz2011Anodic oxidation of oxidized forms of coenzymes Q10 and Q0 on carbon electrodes in acetic acid solutions, Bioelectrochemistry, 82, 103-111.
 23. A. Skorupa, A. Gierak, 2011. Detection and Visualization Methods Used in Thin-Layer Chromatography (TLC), J. Planar Chromatogr., 24, 274-280.
 24. S. MichałkiewiczA. Skorupa2010Anodic oxidation of 3,4–dihydroxyphenylacetic acid on carbon electrodes in acetic acid solutions, Bioelectrochemistry, 79, 57-65.
 25. M. Scendo2008Inhibition of copper corrosion in sodium nitrate solutions with nontoxic inhibitors, Corros. Sci., 50, 1584-1592.
 26. M. Scendo2008The influence of adenine on corrosion of copper in chloride solutions, Corros. Sci., 50, 2070-2077.
 27. S. Michałkiewicz2008Voltammetric determination of coenzyme Q10 in pharmaceutical dosage forms, Bioelectrochemistry 73, 30-36.
 28. M. Karbarz, J. Małyszko, 2008Voltammetric Behavior of Trolox in Methanol and Ethanol Solutions, Electroanalysis, 17, 1884-1890.
 29. M. Scendo2007The effect of purine on the corrosion of copper in chloride solutions, Corros. Sci., 49, 373-390.
 30. M. Scendo2007Inhibitive action of the purine and adenine for copper corrosion in sulphate solutions, Corros. Sci., 49, 2985-3000.
 31. M. Scendo, M. Hepel, 2007Inhibiting properties of benzimidazole films for Cu(II)/Cu(I) reduction in chloride media studied by RDE and EQCN techniques, Corros. Sci., 49, 3381-3407.
 32. M. Scendo2007Corrosion inhibition of copper by purine or adenine in sulphate solutions, Corros. Sci., 49, 3953-3968.
 33. S. Michałkiewicz2007Cathodic Reduction of Coenzyme Q10 on Glassy Carbon Electrode in Acetic Acid–Acetonitrile Solutions, Bioelectrochemistry 70, 495-500
 34. J. Małyszko, M. Karbarz2006Electrochemical oxidation of trolox and α-tocopherol in acetic acid: A comparative study, J. Electroanal. Chem., 595, 136-144.
 35. M. Scendo2006Puryna i adenina jako inhibitory korozji miedzi w kwaśnych roztworach chlorków, Ochrona przed Korozją, 12, 1-6.
 36. M. Scendo2005Corrosion inhibition of copper by potassium ethyl xanthate in acidic chloride solutions, Corros. Sci., 47, 2778-2791.
 37. M. Scendo2005Samorzutne roztwarzanie miedzi w kwaśnych roztworach chlorków z udziałem benzotriazolu lub indolu, Ochrona przed Korozją, 12, 382-387.

Artykuły w innych czasopismach

 1. K. Staszewska, M. Scendo2016. Mechanism and kinetics oxidation of Inconel 617 and 625 alloys. Technical Issues, 1, 82 – 89.
 2. N. Radek, M. Scendo, 2016. Laser beam welding of DC04 steel. Czasopismo Techniczne, 4-M, 47 – 52.
 3. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, 2015. Mikrokolumnowa chromatografia cieczowa (caLC) – porównanie parametrów retencyjnych z danymi TLC, (Capillary action liquid chromatography (caLC) - Comparison of the retention parameters with data obtained using TLC), Chemik, 69, 9, 600-605.
 4. J. Trela, M. Chat, M. Scendo2015. Wpływ molibdenianu(VI) sodu na korozję stali węglowej (Influence of sodium molybdate(VI) on the Corrosion of  S235 carbon steel), CHEMIK nauka-technika-rynek, 699, 592-599.
 5. M. Scendo, N. Radek, J. Trela, 2013. Influence of electrospark treatment on the corrosive resistance of carbon steel, Ochrona przed Korozją, 56, 86-89.
 6. J. Trela, M. Scendo, 2013. Influence of N-(2-chlorobenzylidene)-4-acetylaniline on the corrosion of St3S carbon steel in chloride solutions, Ochrona przed Korozją, 56, 107-111.
 7. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska2013. Przemiany substancji biologicznie aktywnych w trakcie analizy chromatograficznej; LAB – laboratoria, aparatura, badania – dwumiesięcznik; 1, 6-9.
 8. J. Trela, M. Scendo, 2012. Wpływ wybranej zasady Schiffa na korozję stali austenitycznej w środowisku chlorków, Ochrona przed Korozją, 55, 86-91.
 9. J. Trela, M. Scendo, 2012. Wybrane zasady purynowe jako inhibitory korozji stali węglowej, Ochrona przed Korozją, 5, 220-223.
 10. S. Michałkiewicz, 2012. Woltamperometryczna identyfikacja i oznaczanie antyutleniaczy w olejach roślinnych w rozpuszczalniku mieszanym kwas octowy-octan etylu, ABiD,3, 57-64.
 11. J. Małyszko, M. Karbarz2012Substancje biologicznie aktywne w winie, Wiad. Chem., 66, 563-579.
 12. M. ScendoJ. Uznanska2012. The Effect of Ionic Liquids on the Corrosion Inhibition of Copper in Acidic Chloride Solutions, International Journal of Corrosion, doi:10.1155/2012/718626.
 13. M. ScendoJ. Uznanska2012. Inhibition Effect of 1-Butyl-4-Methylpyridinium Tetrafluoroborate on the Corrosion of Copper in Phosphate Solutions, International Journal of Corrosion, doi:10.1155/2012/761418.
 14. A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. Łazarska2011. Analiza substancji biologicznie aktywnych, LAB – laboratoria, aparatura, badania – dwumiesięcznik, 6, 16-22.
 15. J. Małyszko, S. Michałkiewicz2010Substancje biologicznie aktywne w olejach jadalnych, Wiad. Chem., 64, 467-491.
 16. J. Małyszko, M. Karbarz2009Spektrofotometryczne i elektrochemiczne metody oznaczania aktywności antyoksydacyjnej, Wiad. Chem., 63, 17-38.
 17. M. Scendo2008An investigation of copper corrosion inhibition in sodium nitrate solutions by purine and adenine, J. Corros. Measur., 6, 18. (wyd. specjalne JCM)
 18. S. Michałkiewicz, J. Małyszko, 2006Koenzym Q10, Chemia w Szkole 2, 4-8.

Monografie i rozdziały w monografiach

 1. S. Michałkiewicz, M. Jakubczyk, 2017. Anodowe utlenianie fenoksyetanolu w rozpuszczalniku mieszanym kwas octowy – acetonitryl, [w:] Nowe Strategie w Analizie Elektrochemicznej. Praca zbiorowa, red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak; Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków 2017, 185-202.
 2. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, 2017. Metody oznaczania parabenów. Przegląd literaturowy, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki przyrodnicze (Część I). Praca zbiorowa, red. M. Panfil, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań 2017, 44-51.
 3. M. Jakubczyk, 2017. Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa – budowa, zasada działania oraz zastosowanie w oznaczaniu konserwantów, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki przyrodnicze (Część I). Praca zbiorowa, red. M. Panfil, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań 2017, 52-60.
 4. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, 2017. Przegląd literatury na temat oznaczania antyutleniaczy syntetycznych, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki przyrodnicze (Część V). Praca zbiorowa, red. J. Nyćkowiak, J. Leśny M. Panfil, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań 2017, 42-48.
 5. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, 2016. Woltamperometryczne oznaczanie butylohydroksytoluenu w preparatach kosmetycznych, [w:] DOKONANIA NAUKOWE MŁODYCH NAUKOWCÓW. Praca zbiorowa, red. K. Mudryk; Wyd. Traicon S.C., 2016, 167-180.
 6. S. Michałkiewicz, M. Jakubczyk, 2016. Elektroanaliza antyutleniaczy syntetycznych w preparatach farmaceutycznych, [w:] Postępy Elektroanalizy. Praca zbiorowa, red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak; Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków 2016, 73-88.
 7. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, 2016. Chemia w służbie urody, [w:] Zdrowie - ujęcie wielowymiarowe. Praca zbiorowa, red. J. Chmielewski, M Wojciechowska, M. Szpringer, Wyd. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016, 113-125.
 8. M. Scendo, K. StaszewskaOdporność na korozję superstopów Inconel 617 i 625 w wysokiej temperaturze i w atmosferze powietrza. [w:] Wybrane Problemy w Mechatronice i Inżynierii MateriałowejEd: N. Radek, Augustin Sladek, PL ISSN 1897-2691, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, str. 375 – 385.
 9. S. Michałkiewicz, M. Jakubczyk, 2015. Elektroanaliza parabenów [w:] Elektrochemia stosowana. Praca zbiorowa, red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak; Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków 2015, 205-228.
 10. J. Trela, M. Scendo, Odporność korozyjna spoin stali austenitycznej i martenzytycznej. Zagadnienia Aktualne Poruszane przez Młodych Naukowców, tom 1, str. 766-771. Wyd. CREATIVETIME, ISBN: 978-83-63058-46-3, Kraków 2015.
 11. J. Trela, M. ScendoMolibdenian(VI) sodu jako inhibitor korozji stali węglowej. Zagadnienia Aktualne Poruszane przez Młodych Naukowców, tom 3, str. 772-777. Wyd. CREATIVETIME, ISBN: 978-83-63058-46-3, Kraków 2015.
 12. M. Chat, M. ScendoWpływ wolframianu(VI) sodu na korozję stali węglowej. Zagadnienia Aktualne Poruszane przez Młodych Naukowców, tom 3, str. 937-942. Wyd. CREATIVETIME, ISBN: 978-83-63058-46-3, Kraków 2015.
 13. M. Chat, M. ScendoWolframian(VI) sodu jako inhibitor korozji stali węglowej. Zagadnienia Aktualne Poruszane przez Młodych Naukowców, tom 3, str. 943-948. Wyd. CREATIVETIME, ISBN: 978-83-63058-46-3, Kraków 2015.
 14. J. Trela, M. Scendo2015. Molibdenian(VI) sodu jako inhibitor korozji stali węglowej. Technical Issues, 2, 47 – 53.
 15. J. Trela, M. Scendo, 2014. Wpływ stężenia etyloksantogenianu potasu na korozję stali węglowej St3S w wodnych roztworach azotanów, [w:] Terotechnologia 2014, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 269-281.
 16. J. Trela, M. Scendo, A. Leszczyńska, M. Kania, K. Kluska, J. Czajkowski, R. Pauli, 2014. Wpływ molibdenianów na właściwości antykorozyjne żywicy epoksydowej, [w:] Terotechnologia 2014, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 282-290.
 17. J. Trela2014Wpływ wybranych zasad purynowych na korozję stali węglowej St3S w wodnych roztworach chlorków, [w:] Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Materiały Konferencji Młodych Naukowców, Wyd. CREATIVETIME, Kraków, 119 – 128.
 18. J. Trela, M. Scendo2014Wpływ stężenia etyloksantogenianu potasu na korozję stali węglowej St3S w wodnych roztworach siarczanów, [w:] Dokonania Młodych Naukowców, Wyd. CREATIVETIME, Kraków, 84 - 89.
 19. M. Scendo, B. Antoszewski, J. Trela, S. Tofil, 2014. Corrosion Resistance of Laser Welded Joints of TP347HFG and VM12-SHC Stainless Steels, [w:] Machines, Technologies, Materials, Wyd. Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Bułgaria, 9, 21-23.
 20. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, 2014. Kapilarna chromatografia cieczowa (caLC) – nowa technika analizowania substancji barwnych, [w:] Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki (7), Materiały Konferencji Młodych Naukowców. Praca zbiorowa, red. M. Kuczera, Wyd. CREATIVETIME, Kraków 2014, 12–16.
 21. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa2014. Oznaczanie anionów nieorganicznych w wodach metodą chromatografii jonowej, [w:] Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki (7), Materiały Konferencji Młodych Naukowców. Praca zbiorowa, red. M. Kuczera, Wyd. CREATIVETIME, Kraków 2014, 95–103.
 22. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, 2014. Oznaczanie jakościowe barwników spożywczych za pomocą kapilarnejchromatografii cieczowej (caLC) oraz chromatografii cienkowarstwowej (TLC), [w:] Dokonania Młodych Naukowców. Praca zbiorowa, pod red. M. Kuczera, K. Piecha, Wyd. CREATIVETIME, Kraków 2014, 72–77.
 23. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa2014. Zastosowanie chromatografii jonowej do oznaczania azotanów (III) i (V) w wodzie wodociągowej, [w:] Dokonania Młodych Naukowców. Praca zbiorowa, pod red. M. Kuczera, K. Piecha, Wyd. CREATIVETIME, Kraków 2014, 78–83.
 24. S. Michałkiewicz, 2014. Elektroanaliza olejów roślinnych, [w:]Problemy Współczesnej Elektrochemii. Praca zbiorowa, red. W.W. Kubiak, B. Baś, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2014, 185-201.
 25. S. Michałkiewicz, A. Skorupa, 2014. Spektrofotometryczne oznaczanie parabenów w preparatach farmaceutycznych, [w:] Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa red. Z. Hubicki, Wyd. UMCS Lublin 2014, 74-77.
 26. N. Radek, M. Scendo, J. Trela, 2013. Influence of Laser Treatment on Microstructure and Corrosion Resistance Electrospark Deposited Coatings, [w:] Interdyscyplinary Integration of Science in Technology, Education and Economy, Ed. J. Shalapko, B. Żółtowski, Klemelnytsky National University, Jaremche 465 - 476.
 27. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, 2013. Badanie przemian substancji biologicznie aktywnych metodami analizy instrumentalnej, [w:] Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa red. Z. Hubicki, Wyd. UMCS Lublin 2012, 456-459.
 28. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, 2013. Porównanie parametrów retencyjnych chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i kapilarnej (caLC), [w:] Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa red. Z. Hubicki, Wyd. UMCS Lublin 2013, 211‑214.
 29. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, 2013. Wykorzystanie metod chromatograficznych i spektroskopowych do badań ekstraktów uzyskanych z nasion roślin oleistych, [w:] Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa red. Z. Hubicki, Wyd. UMCS Lublin 2013, 207–210.
 30. A. Gierak, M. Seredych, A. Skorupa2011. Preparatyka syntetycznych adsorbentów węglowych i ich wykorzystanie w analizie chemicznej, [w:] Praca zbiorowa pod red. A. Voelkela, W. Wasika: Chromatografia w praktyce; 277-286, Wyd. Politechniki Poznańskiej 2011, ISBN 978-83-7775-084-1.
 31. A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. Łazarska2011. Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie substancji biologicznie aktywnych, [w:] Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa red. Z. Hubicki, Wyd. UMCS Lublin 2011, 100-108
 32. A. Gierak, I. Łazarska, A. Skorupa2010. Wykorzystanie metod spektroskopowych w analizie TLC, [w:] Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa red. Z. Hubicki, Wyd. UMCS Lublin 2010, 273–280.
 33. M. Scendo2006Działanie wybranych inhibitorów korozji miedzi w wodnych roztworach chlorków, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006.

Uczestnictwo czynne w konferencjach naukowych:

 1. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Zastosowanie mikroelektrod do oznaczania fenoksyetanolu w produktach codziennego użytku, Badania i Rozwój Naukowych w Polsce 2017, Lublin, 13 maja 2017.
 2. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Elektroanaliza fenoksyetanolu w preparatach farmaceutycznych, XVI Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, 1-2 czerwca 2017.
 3. A. Skorupa, S. Michałkiewicz, Właściwości elektrochemiczne kwasu α-liponowego w środowisku kwasu octowego, XVI Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, 1-2 czerwca 2017.
 4. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Właściwości elektrochemiczne fenoksyetanolu oraz jego woltamperometryczne oznaczanie w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych, I Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 8 czerwca 2017.
 5. I. Łazarska, A. Gierak, Badanie adsorpcji jonów azotanowych(V) z roztworów wodnych na modyfikowanych adsorbentach węglowych; I Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 8 czerwca 2017.
 6. K. Staszewska-Samson, M. Scendo, Wpływ 3-amino-5-metylotio-1H-1,2,4-triazolu na korozję stali miękkiej C45 w środowisku chlorków, I Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 8 czerwca 2017.
 7. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Electroanalysis of phenoxyethanol at platinum microelectrode in pharmaceutical preparations, XI Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, 28-30 czerwca 2017.
 8. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Voltammetric determination of total content of parabens at a carbon fiber microelectrode in cosmetics, XI Copernican International Young Scientists Conference; Toruń, 28-30 czerwca 2017.
 9. A. Gierak, I. Łazarska, Study of the adsorption of nitrate, nitrite and ammonium ions on the modified carbon adsorbents, XI Polska Konferencja Chromatograficzna, Sopot, 10-13 września 2017.
 10. A. Gierak, A. Skorupa, Capillary action liquid chromatography – new method visualization of the colorless inorganic ions in column, XI Polska Konferencja Chromatograficzna, Sopot, 10-13 września 2017.
 11. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, A. Skorupa, Anodowe utlenianie tymolu w środowisku kwasu octowego, 60. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017.
 12. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, A. Skorupa, Właściwości elektrochemiczne antyutleniaczy syntetycznych w środowisku kwasu octowego, 60. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego; Wrocław, 17-21 września 2017.
 13. A. Skorupa, S. Michałkiewicz, M. Jakubczyk, Anodowe utlenianie kwasu α-liponowego w rozpuszczalniku mieszanym kwas octowy-acetonitryl, 60. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017.
 14. I. Łazarska, A. Gierak, Badanie adsorpcji jonów azotanowych(V) z roztworów wodnych na modyfikowanych adsorbentach węglowych, 60. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017.
 15. K. Staszewska-Samson, M. Scendo, K. Szczerba: 3-amino-5-metylotio-1H-1,2,4-triazol jako inhibitor korozji instalacji stalowych, X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Terotechnologia 2017”, Kielce, 18-19 października 2017.
 16. K. Staszewska-Samson, M. Scendo, K. Szczerba: Wybrana pochodna 1,2,4-triazolu jako inhibitor korozji stali C45 w środowisku chlorków, X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Terotechnologia 2017”, Kielce, 18-19 października 2017.
 17. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Anodowe utlenianie fenoksyetanolu w rozpuszczalniku mieszanym kwas octowy-acetonitryl, XV Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, 2-3 czerwca 2016.
 18. S. Michałkiewicz, Wspomnienie o Janie Małyszko, XV Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, 2-3 czerwca 2016.
 19. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Chemia w służbie urody, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja - Zdrowie - Środowisko", Kielce, 6-7 czerwca 2016.
 20. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Woltamperometryczne oznaczanie butylohydroksytoluenu w preparatach kosmetycznych, V KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI - wizja, nauka, postęp, Kraków, 18 czerwca 2016.
 21. M. ScendoK. Staszewska, B. Antoszewski, Corrosion protection of DLC coating on steel surface. The 30th International Conference on Surface Modification Technologies, Milan, Italy, 29th June – 1st July 2016.
 22. B. Antoszewski, M. Scendo, J. Trela, Corrosion properties of DLC coating on steel in Ringer solution. The 30th International Conference on Surface Modification Technologies, Milan, Italy, 29th June – 1st July 2016.
 23. A. Gierak, I. Łazarska, Study on the adsorption of nitrate, nitrite and ammonium ions on the carbon adsorbents, XV Ukrainian-Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications simultaneously with 2nd NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, Lwów, 12-15 września 2016.
 24. A. Gierak, A. Skorupa, A comparison of the parameters of the chromatographic separation of the mixture of dyes obtained by caLC on the adsorbents type RP-8 and RP-18; XV Ukrainian-Polish Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications simultaneously with 2nd NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials; Lwów, 12-15 września 2016.
 25. I. Łazarska, A. Gierak, Badanie adsorpcji azotanów (III) i (V) oraz jonów amonowych na modyfikowanych adsorbentach węglowych; 59. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016.
 26. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, A. Skorupa, A. Kamizela, A. Malinowska-Gniewosz, Antyutleniacze syntetyczne w kosmetykach. Analiza woltamperometryczna, 59. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016.
 27. A. Malinowska-Gniewosz, A. Kamizela, M. Jakubczyk, Cykliczne estry o właściwościach antybakteryjnych, 59. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016.
 28. A. Kamizela, B. Gawdzik, A. Wzorek, M. Jakubczyk, A. Malinowska-Gniewosz, Synteza jodolaktonów z ugrupowaniem α-naftylowym, 59. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016.
 29. M. Jakubczyk, A. Skorupa, S. Michałkiewicz, Chromatograficzna identyfikacja i woltamperometryczne oznaczanie parabenów w kosmetyków, 59. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016.
 30. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Nowa woltamperometryczna procedura oznaczania fenoksyetanolu w kosmetykach, 59. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016.
 31. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Zastosowanie wirującej elektrody dyskowej do określania właściwości elektrochemicznych fenoksyetanolu, NAUKI BIOLOGICZNE I CHEMICZNE - Spojrzenie Młodych Naukowców, Kraków, 22 października 2016.
 32. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Elektroanaliza butylohydroksyanizolu w preparatach kosmetycznych, IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Lublin, 26 listopada 2016.
 33. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Woltamperometryczne oznaczanie antyutleniaczy syntetycznych w olejach roślinnych, Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki. VII Edycja, Wrocław, 17 stycznia 2015.
 34. M. Chat, M. ScendoKorozja stali w wybranych roztworach mocnych elektrolitów w obecności etyloksantogenianu potasu.Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauki, VIII edycja, Wrocław, 17 stycznia  2015.
 35. S. Michałkiewicz, M. Jakubczyk, Kwas octowy jako środowisko do oznaczania nipagin w preparatach kosmetycznych, XIV Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce; Kraków, 28-29 maja 2015.
 36. S. Michałkiewicz, M. Jakubczyk, Woltamperometryczne oznaczanie parabenów w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznań, 6-10 lipca 2015.
 37. A. Gierak, A. Skorupa, Analiza barwników spożywczych metodą kapilarnej chromatografii cieczowej caLC; IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej; Poznań, 6-10 lipca 2015.
 38. M. Scendo, B. Antoszewski, M. Chat, J. Trela, Mechanism and kinetics oxidation of the laser welding joint. 12thMultinational Congress on Microscopy, Eger, Hungary, August 23-28, 2015.
 39. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Woltamperometryczne oznaczanie antyutleniaczy syntetycznych w preparatach farmaceutycznych, 58. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańsk, 21-25 września 2015.
 40. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, Wykorzystanie ekstrakcji do fazy stałej do wydzielenia i wzbogacenia azotanów(V) z roztworów wodnych i ich oznaczanie metodą chromatografii jonowej; 58. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańsk, 21-25 września 2015.
 41. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Electroanalysis of phenolic antioxidant butylated hydroxytoluene at carbon fiber microelectrode in pharmaceutical preparations; 13th International Congress of Young Chemists ‘YoungChem2015, Kraków, 7-11 października 2015.
 42. J. Trela, K. Staszewska, N. Radek, Wpływ wanadanu(V) sodu na korozję stali węglowej S235 w środowisku mocnych elektrolitów. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna TEROTECHNOLOGIATargi – Kielce, 15-16 października 2015.
 43. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Woltamperometryczna analiza substancji biochemicznie aktywnych w olejach roślinnych, Międzynarodowe Forum Studenckie, Kielce, 16-19 listopada 2015.
 44. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Elektroanaliza butylohydroksytolenu w preparatach farmaceutycznych, Wpływ Młodych Naukowców Na Osiągnięcia Polskiej Nauki IX Edycja, Kraków, 5 grudnia 2015.
 45. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, Kapilarna chromatografia cieczowa (caLC) – nowa technika analizowania substancji barwnych; Konferencja „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - V Edycja”, Kraków, 11 stycznia 2014.
 46. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, Oznaczanie anionów nieorganicznych w wodach metodą chromatografii jonowej; Konferencja „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – V Edycja”, Kraków, 11 stycznia 2014.
 47. J. Trela, M. Scendo, Wpływ wybranych zasad purynowych na korozję stali węglowej St3S w wodnych roztworach chlorków, Konferencja „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – V Edycja”, Kraków, 11 stycznia 2014.
 48. I. Łazarska, D. Wideł, Z. Witkiewicz, A. Skorupa, Porównanie chromatografii jonowej i elektroforezy kapilarnej w analizie wybranych anionów w wodach pitnych; X Międzynarodowa Konferencja Naukowa„CHROMATOGRAFIA JONOWA 2014”,Zabrze, 9-10 kwietnia 2014.
 49. S. Michałkiewicz, A. Skorupa, M. Jakubczyk Woltampreometryczne oznaczanie parabenów w preparatach farmaceutycznych; XIII Konferencja „Elektroanaliza w teorii i praktyce 2014”, Kraków, 5‑6 czerwca 2014.
 50. S. Michałkiewicz, A. Skorupa, Spektrofotometryczne oznaczanie parabenów w preparatach farmaceutycznych; Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 10‑12 czerwca 2014.
 51. A. Gierak, A. Skorupa, I. Łazarska, Capillary action liquid chromatography - new chromatographic technique for the separation and determination of colour substances; XIV Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications, Zakopane, 9-13 września 2014.
 52. S. Michałkiewicz, A. Skorupa, Elektroanaliza parabenów w preparatach farmaceutycznych, 57. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Częstochowa, 14‑18 września 2014.
 53. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, Kapilarna chromatografia cieczowa (caLC) – nowa metoda barwników spożywczych; 57. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Częstochowa, 14‑18 września 2014.
 54. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, K. Rasała, Zastosowanie chromatografii jonowej w badaniu wód i napojów spożywczych; 57.  Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014.
 55. J. Trela, M. Scendo, Wpływ molibdenianu sodu na korozję stali węglowej, 57. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014.
 56. M. Scendo, B. Antoszewski, J. Trela, S. Tofil, Corrosion Resistance of Laser Welded Joints of TP347HFG and VM12-SHC Stainless Steels, XIth International Congress Machines.Technologies.Materials’14, Varna, Bułgaria 17-20 września 2014.
 57. A. Gierak, A. Skorupa, I. Łazarska, Kapilarna chromatografia cieczowa (caLC) jako nowa technika analizowania substancji barwnych; X Konferencja Chromatograficzna, Lublin, 23‑26 września 2014.
 58. A. Gierak, K. Rasała, I. Łazarska, A. Skorupa, Oznaczanie wybranych jonów nieorganicznych w wodach spożywczych, napojach owocowych, wyrobach alkoholowych i wodach opadowych metodą chromatografii jonowej; X Konferencja Chromatograficzna, Lublin, 23-26 września 2014.
 59. M. Jakubczyk, S. Michałkiewicz, Zastosowanie mikroelektrod do oznaczania parabenów w preparatach farmaceutycznych, Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki. VII Edycja, Kraków, 6 grudnia 2014.
 60. J. Trela, M. Scendo, Odporność korozyjna spoin stali austenitycznej i martenzytycznej.  Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauki, VII edycja, Kraków, 6 grudnia 2014.
 61. M. Chat, M. Scendo, Wpływ wolframianu(VI) sodu na korozję stali węglowej. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauki, VII edycja, Kraków, 6 grudnia 2014.
 62. M. Scendo, N. Radek, J. Trela, Wpływ obróbki elektroiskrowej na odporność korozyjną stali węglowej, SYMPOZJUM „Technologie antykorozyjne i ochrona powierzchni", Kielce, 20 marca 2013.
 63. J. Trela, M. Scendo, Wpływ stężenia N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny na korozję stali węglowej St3S w roztworach chlorków, SYMPOZJUM „Technologie antykorozyjne i ochrona powierzchni”, Kielce, 20 marca 2013.
 64. A. Skorupa, A. Gierak, I. Łazarska, Porównanie parametrów retencyjnych chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i kapilarnej (caLC); Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 4‑6 czerwca 2013.
 65. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, Wykorzystanie metod chromatograficznych i spektroskopowych do badań ekstraktów uzyskanych z nasion roślin oleistych; Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 4‑6 czerwca 2013.
 66. S. Michałkiewicz, Woltamperometryczna identyfikacja i oznaczanie antyutleniaczy w olejach roślinnych, XII Konferencja „Elektroanaliza w teorii i praktyce 2013”, Kraków 6-7 czerwca 2013.
 67. J. Trela, M. Scendo, Wpływ stężenia etyloksantogenianu potasu na korozję stali węglowej St3S w kwaśnych roztworach chlorków, 56. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013.
 68. M. Scendo, N. Radek, J. Trela, Wpływ obróbki elektroiskrowej i laserowej na odporność korozyjną stali węglowej pokrytej powłokami WC-Cu, VIII Konferencja Naukowo – Techniczna Terotechnologia 2013, Kielce, 26-27 września 2013r.
 69. J. Trela, M. Scendo, Wpływ stężenia etyloksantogenianu potasu na korozję stali węglowejSt3S w wodnych roztworach azotanów, VIII Konferencja Naukowo – Techniczna Terotechnologia 2013, Kielce, 26-27 września 2013.
 70. J. Trela, M. Scendo, A. Leszczyńska, M. Kania, K. Kluska, J. Czajkowski, R. Pauli, Wpływ molibdenianów na właściwości antykorozyjne żywicy epoksydowej, VIII Konferencja Naukowo – Techniczna Terotechnologia 2013, Kielce, 26-27 września 2013r.
 71. I. Łazarska, A. Gierak, A. Skorupa, Wykorzystanie metod chromatograficznych (GC-MS i TLC) w analizie tokoferoli i produktów ich utleniania w olejach spożywczych; IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Zakopane, 15-17 października 2013.
 72. J. Trela, K. Kluska, M. Kania, Inhibition effects of Purine on the Corrosion of Stainless Steel in Chloride Acid Solution, 14th young scientists conference on chemistry, (14th JCF-Frühjahrssymposium), 18‑21 marca 2012.
 73. J. Trela, M. Scendo, Wybrane zasady purynowe jako inhibitory korozji stali węglowej, XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna "ANTYKOROZJA. Systemy - Materiały - Powłoki" , Ustroń-Jaszowiec, 21-23 marca 2012.
 74. J. Trela, M. Scendo, Wpływ wybranej zasady Schiffa na korozję stali austenitycznej w środowisku chlorków, Sympozjum „Technologie antykorozyjne i ochrona powierzchni” w Kielcach, 28 marca 2012.
 75. A. Gierak, A. Skorupa, I. Łazarska, Badanie przemian substancji biologicznie aktywnych metodami analizy instrumentalnej; Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin, 12-14 czerwca 2012.
 76. A. Jabłońska-Wawrzycka, P. Rogala, M. Hodorowicz, S. Michałkiewicz, B. Barszcz, Ruthenium complexes in different oxidation states. Synthesis, crystal structure, spectra and magnatic characterization, The International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2012) Lizbona, 18‑22 czerwca 2012.
 77. A. Gierak, A. Skorupa, I. Łazarska, The use of capillary liquid chromatography (caLC) for a quick and simple analysis of the mixtures of colour substances, 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 09-13 września 2012.
 78. J. Trela, M. Scendo, Wpływ stężenia adeniny na korozję stali X5CrNi18-10 w kwaśnych roztworach chlorków, 55. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Białystok, 16-20 września 2012.
 79. S. Michałkiewicz, Anodowe utlenianie parabenów w rozpuszczalniku mieszanym kwas octowy-acetonitryl, XI Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, Kraków, 27‑28 września 2012.
 80. A. Jabłońska-Wawrzycka, P. Rogala, M. Hodorowicz, S. Michałkiewicz, B. Barszcz, Structural, spectral and electrochemical characterization of ruthenium complexes in +III and +IV oxidation states, 10th International Congress of Young Chemists “YoungChem 2012”, Gdańsk,10-14 października 2012.
 81. S. Michałkiewicz, Anodowe utlenianie ubichinonów w kwasie octowym, X Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, Kraków, 26-27 maja 2011.
 82. A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. ŁazarskaWykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie substancji biologicznie aktywnych, Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin, 08-10 czerwca 2011.
 83. A. Gierak, M. Seredych, A. SkorupaPreparatyka syntetycznych adsorbentów węglowych i ich wykorzystanie w analizie chemicznej, IX Konferencja Chromatograficzna, Poznań, 26-29 czerwca 2011.
 84. J. TrelaM. ScendoAdsorpcja puryny i adeniny na powierzchni miedzi, 54. Zjazd PTChem i SITPChem w Lublinie, Lublin, 18-22 września 2011.
 85. A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. ŁazarskaOznaczanie kwasu askorbinowego metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC; Konferencja naukowa „Quo vadis life science? Quo vadis chemistry?”, Toruń, 28-29 września 2011.
 86. J. Trela, M. ScendoOddziaływanie N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny z powierzchnią stali, VII Konferencja Naukowo-Techniczna Terotechnologia 2011 Targi Kielce, Kielce, 29-30 września 2011.
 87. A. Gierak, I. ŁazarskaA. SkorupaWykorzystanie metod spektroskopowych w analizie TLC, Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin, 08-10 czerwca 2010.
 88. A. Gierak, I. ŁazarskaA. SkorupaWykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania tokoferoli w oliwie jadalnej, VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 04-09 lipca 2010.
 89. S. Michałkiewicz, Woltamperometryczne oznaczanie antyoksydantów w oliwie z oliwek, VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 04-09 lipca 2010.
 90. A. Gierak, A. SkorupaDetection and visualization methods used in thin layer chromatography, XII Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications simultaneously with 2nd COMPOSITUM Conference Hybride Nanocomposites and their Applications, Kielce, 24-28 sierpnia 2010.
 91. J. UznanskaM. ScendoWpływ stężenia puryny na korozję stali 0H18N9 w wodnych roztworach chlorków, IV Letnia Szkoła Inżynierii Powierzchni, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 07-08 października 2010.
 92. M. ScendoOddziaływanie jonu 1-butylo-4-metylopirydyniowego z powierzchnią miedzi w wodnych roztworach fosforanowych, IV Letnia Szkoła Inżynierii Powierzchni, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 07-08 października 2010.
 93. A. Gierak, A. SkorupaBadanie możliwości wykorzystania adsorbentów węglowych do wydzielania i wzbogacania azotanów(III) i (V) z roztworów wodnych metodą SPE i oznaczanie ich stężenia metodą chromatografii jonowej (IC), Konferencja Chromatograficzna „Analityka substancji o charakterze jonowym”, Toruń, 23-24 kwietnia 2009.
 94. S. Michałkiewicz, P. Kij, Właściwości elektrochemiczne sezamolu w kwasie octowym, IX Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, Kraków, 04-05 czerwca 2009.
 95. S. Michałkiewicz, K. Pietrus, Właściwości elektrochemiczne estrów α-tokoferolu, VIII Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, Kraków, 29-30 maja 2008.
 96. A. SkorupaM. Karbarz, J. Małyszko, Elektrochemiczne utlenianie α-tokoferolu w wybranych rozpuszczalnikach organicznych,VIII Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, Kraków, 29-30 maja 2008.
 97. S. MichałkiewiczWłaściwości elektrochemiczne kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego w kwasie octowym, VII Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, Kraków, 24-25 maja 2007.
 98. J. Małyszko, A. Prokop, S. MichałkiewiczAnodowe utlenianie ABTS w wybranych rozpuszczalnikach organicznych, VII Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, Kraków, 24-25 maja 2007.
 99. S. Michałkiewicz, Woltamperometryczne oznaczanie koenzymu Q10 w preparatach farmaceutycznych, VI Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, Przegorzały, 1-2 czerwca 2006.
 100. S. Michałkiewicz, W. Kwiatkowski, J. Małyszko, Elektrochemiczne utlenianie ABTS w roztworach wodnych i w kwasie octowym, VI Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, Przegorzały, 1-2 czerwca 2006.
 101. S. MichałkiewiczWłaściwości elektrochemiczne koenzymu Q10 w kwasie octowym, VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Toruń, 3-7 lipca 2005.

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu Chemii Analitycznej
Wg planów studiów obowiązujących od roku akademickiego 2017/2018

Przedmiot Rodzaj zajęć Kierunek studiów Rok studiów Rodzaj studiów
Chemia analityczna Wykład
Laboratorium
Konwersatorium
Chemia I rok, I stopnia Studia stacjonarne
Chemia analityczna II Wykład
Laboratorium
Konwersatorium
Chemia II rok, I stopnia Studia stacjonarne
Metody statystyczne w laboratorium chemicznym Wykład Chemia II rok, I stopnia Studia stacjonarne
Programy użytkowe w laboratorium chemicznym Laboratorium Chemia II rok, I stopnia Studia stacjonarne
Analiza instrumentalna Wykład
Laboratorium
Chemia III rok, I stopnia Studia stacjonarne
Analiza instrumentalna II Wykład
Laboratorium
Chemia III rok, I stopnia Studia stacjonarne
Współczesna analiza instrumentalna Wykład
Laboratorium
Biotechnologia III rok, I stopnia Studia stacjonarne
Elektrochemiczne metody analityczne Wykład
Laboratorium
Chemia III rok, I stopnia Studia stacjonarne
Pracownia dyplomowa Laboratorium Chemia III rok, I stopnia Studia stacjonarne
Analiza instrumentalna Wykład
Laboratorium
Konwersatorium
Chemia I rok, II stopnia Studia stacjonarne
Pracownia magisterska Laboratorium Chemia II rok, II stopnia Studia stacjonarne

 

Aparatura naukowa

alt alt
alt alt
alt alt
alt  

Aparatura dydaktyczna

alt alt
alt alt
alt alt
alt