Regulamin Instytutu Chemii

Akty prawne

Zarządzenie Rektora UJK nr 57-2020 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcac
Regulamin Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach - Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 57/2020.