REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I i II STOPNIA NA WYDZIALE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INSTYTUT CHEMII

  1. Podstawy prawne:
    Proces dyplomowania przeprowadzany jest zgodnie z procedurą wydziałową WSZJK-WSP/01 oraz Regulaminem Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Podmiot regulaminu:
    Regulamin obejmuje wszystkich studentów kierunków Chemia i Biotechnologia , a także osoby prowadzące seminaria dyplomowe i prace dyplomowe oraz procedury związane z procesem dyplomowania w Instytucie Chemii UJK.
  3. Przebieg egzaminu dyplomowego:
  4. Lista zagadnień zamieszczona jest na stronie internetowej Instytutu Chemii w zakładce „studia”;

Regulamin do pobrania w formacie

Załączniki z Procedury WSZJK-WSP/01 (wersja: 03)

Załącznik nr 6. – Lista dyplomantów wraz z tematami prac
Załącznik nr 7. – Podanie w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej
Załącznik nr 8. – Podanie w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej
Załącznik nr 9. – Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego
Załącznik nr 10. – Oświadczenie o autorstwie pracy dyplomowej
Załącznik nr 11. – Wzór arkusza recenzji pracy dyplomowej
Załącznik nr 12. – Wzór strony tytułowej