Rada Naukowa Instytutu Chemii

dr hab. Sławomir Michałkiewicz prof. UJK - przewodniczący
prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka - z-ca przewodniczącego
dr Anna Kołbus - sekretarz


dr hab. Anna Adach
dr hab. Sabina Dołęgowska prof. UJK
dr hab. inż. Barbara Gawdzik prof. UJK
dr hab. inż. Przemysław Rybiński prof. UJK
dr hab. Joanna Masternak
dr hab. Paweł Mochalski prof. UJK
dr hab. Paweł Rodziewicz prof. UJK
dr hab. Piotr Słomkiewicz prof. UJK
dr hab. Mariusz Urbaniak
dr hab. Alicja Wzorek
dr Artur Michalik

Akty prawne

Zarządzenie Rektora UJK nr 149-2019 - sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.
Uchwała Senatu UJK nr 18-2020 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Regulamin Rady Naukowej Instytutu Chemii. Załącznik do Uchwały Senatu UJK nr 18-2020.