Terminarz spotkań

Semestr I

Miejsce zajęć: ul. Świętokrzyska 15G, Instytut Chemii
Godziny zajęć: 10:00 – 12.15/13:00

 

Data Liczba godzin Numer sali Osoba prowadząca Temat zajęć
21.10.2017 3 C127 dr A. Skorupa
dr M. Marcinkowska
Zasady pracy w laboratorium. Aparatura i sprzęt laboratoryjny w pracowni i jego zastosowanie
18.11.2017 4 C326 dr A. Skorupa Jakościowa analiza kationów – ślepe próby
25.11.2017 4 C201 dr A. Jabłońska-Wawrzycka Wykrywanie nieznanych kationów – chemiczny detektyw
02.12.2017 4 C201 dr A. Jabłońska-Wawrzycka pH roztworów, pojęcie dysocjacji i hydrolizy. Tlenki, kwasy, wodorotlenki – otrzymywanie i ich właściwości
09.12.2017 4 C127 dr M. Marcinkowska Identyfikacja organicznych grup funkcyjnych – reakcje probówkowe
13.01.2018 4 C201 dr A. Jabłońska-Wawrzycka Sporządzanie roztworów przez rozcieńczanie i naważenie soli
20.01.2018 4 C326 dr A. Skorupa Analiza ilościowa – miareczkowanie alkacymetryczne
27.01.2018 3 C127 dr M. Marcinkowska Proste techniki laboratoryjne – destylacja, krystalizacja


Semestr II

Miejsce zajęć: ul. Świętokrzyska 15G, Instytut Chemii
Godziny zajęć: 10:30 – 12.00/12.45/13:30

Data Liczba godzin Numer sali Osoba prowadząca Temat zajęć
17.03.2018 4 C201 dr A. Jabłońska-Wawrzycka Związki kompleksowe – nazewnictwo, budowa, właściwości i zastosowanie
07.04.2018 4 C106 dr A. Jabłońska-Wawrzycka Wykorzystanie programów chemicznych do tworzenia wzorów strukturalnych związków
14.04.2018 3 C127 dr M. Marcinkowska Chromatografia. Wiadomości ogólne. Rodzaje chromatografii i zastosowanie. Wykonanie rozdziału chromatograficznego barwników natki pietruszki
21.04.2018 2 C318 dr A. Skorupa Barwna chemia
28.04.2018 3 C324 dr A. Skorupa Widma absorpcyjne wodnych roztworów soli i związków kompleksowych
12.05.2018 3 C127 dr M. Marcinkowska Chromatografia. Wiadomości ogólne. Rodzaje chromatografii i zastosowanie. Wykonanie rozdziału chromatograficznego barwników natki pietruszki
19.05.2018 4 C201 dr A. Jabłońska-Wawrzycka Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni (IR) – wprowadzenie do metody, aparatura pomiarowa, analiza widm alkanów, alkoholi, kwasów, estrów i amin
26.05.2018 3 C324 dr A. Skorupa Spektrofotometryczne oznaczanie jonów miedzi(II)
16.06.2018 4 C106 dr A. Jabłońska-Wawrzycka Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni (IR) – wykorzystanie metody do identyfikacji związków organicznych (alifatycznych i aromatycznych)


Semestr III

Miejsce zajęć: ul. Świętokrzyska 15G, Instytut Chemii
Godziny zajęć: 10:30 – 12.00/12.45/13:30

Data Liczba godzin Numer sali Osoba prowadząca Temat zajęć
06.10.2018 4 C201

dr A. Jabłońska-Wawrzycka

Kofeina – właściwości i jakościowa identyfikacja w produktach spożywczych

13.10.2018 4 C201

dr A. Jabłońska-Wawrzycka

Izolacja teiny z różnych rodzajów herbaty

20.10.2018 4 C324

dr A. Skorupa

Właściwości fizykochemiczne kawy i herbaty

27.10.2018 5 C127

dr M. Marcinkowska

Izolacja kofeiny z różnych rodzajów kawy

17.11.2018 4 C204

dr A. Jabłońska-Wawrzycka

Pomiar absorpcyjnych widm spektroskopowych w podczerwieni (FT-IR) dla wyizolowanych próbek teiny i kofeiny

24.11.2018 2 C127

dr M. Marcinkowska

Wykorzystanie chromatografii do oznaczania czystości kofeiny i teiny wyizolowanych z różnych rodzajów kawy i herbaty

01.12.2018 3 C324

dr A. Skorupa

Spektrofotometryczne oznaczanie kofeiny (metoda krzywej kalibracyjnej)

15.12.2018 4 C324

dr A. Skorupa

Spektrofotometryczne oznaczanie kofeiny (metoda dodatku wzorca)