Informacje ogólne

Mamy zaszczyt poinformować, iż na naszym Wydziale będzie realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” projekt przygotowany przez: dr Annę Adach, dr Danutę Grabkę, dr hab. Rafała Kozłowskiego prof. UJK, dr Magdalenę Nowak, mgr Mirosława Szweda

Odkrywamy świat liczb i funkcji matematycznych w chemii i środowisku

Zajęcia przygotowują i prowadzą: dr A. Adach, dr J. Garbulińska – Węgrzyn, dr D. Grabka, dr prof. dr hab. M. Jóźwiak, mgr A. Kozłowska, dr hab. R. Kozłowski prof. UJK, dr M. Nowak, dr hab. inż. P. Rybiński, dr B. Szczepanik, mgr M. Szwed, mgr B. Wodecka

Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej w wieku 14 – 16 lat.

Celem projektu jest pobudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi poprzez zgłębianie tajemnic liczb i funkcji matematycznych oraz ich wykorzystanie w chemii i ochronie środowiska.

Zaplanowano 8 spotkań, na których będą realizowane następujące zadania:

Koordynator: dr D. Grabka, danuta.grabka@ujk.edu.pl
Administrator: mgr P. Rogala, pawel.krzysztof.rogala@o2.pl