PRAKTYKI STUDENCKIE


Regulamin praktyk studenckich studentów chemii i biotechnologii UJK:
Ramowy program praktyk zawodowych dla kierunku Chemia:
Ramowy program praktyk zawodowych dla kierunku Biotechnologia: