III Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna

 

W 2014 roku Komitet Krystalografii PAN podjął decyzję o organizowaniu cyklicznie Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Krystalograficznej w 2018 roku.
W Olimpiadzie mogą brać udział studenci I i II stopnia uczelni naszego kraju, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także entuzjaści krystalografii. Obejmuje ona dwa etapy:

Termin zgłoszeń do etapu uczelnianego organizowanego przez Zakład Chemii Nieorganicznej Instytutu Chemii UJK (e-mail: agnieszka.jablonska-wawrzycka@ujk.edu.pl): 30 marca 2018 r.
Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych uczestników etapu finałowego na adres Komisji (e-mail: emichalski@wat.edu.pl): 15 maja 2018 r.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów, noclegów i wyżywienia, związanych
z uczestnictwem w Olimpiadzie.

Dla laureatów, oprócz prestiżowych dyplomów, przewidziane są cenne nagrody ufundowane przez sponsorujące Olimpiadę firmy (główny sponsor- Testchem/Rigaku, współsponsorzy – Malvern Panalytical Expertise, IRtech, Labsoft i Rigaku Oxford Diffraction):

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (zakres wiedzy krystalograficznej, lista pytań do treningu przed zawodami) podano na stronie internetowej Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej (http://www.komkryst.pan.pl/index.php/en/olimpiada-2018). Część informacji znajduje się na stronie Międzynarodowej Unii Krystalograficznej (https://www.iycr2014.org/home/news/1st-crystallography-olympiad-held-in-poland ).
Informacje dotyczące etapu uczelnianego można uzyskać telefonicznie lub drogą elektroniczną
Dr Agnieszka Jabłońska – Wawrzycka
Zakład Chemii Nieorganicznej
Instytut Chemii UJK
ul. Świętokrzyska 15 G,
p. C208, Tel.  41 3497071, e-mail: agnieszka.jablonska-wawrzycka@ujk.edu.pl