58 Olimpiada CHmeiczna - 1 etap

58 Olimpiada CHmeiczna - 2 etap - część laboratoryjna

58 Olimpiada CHmeiczna - 2 etap - część teoretyczna