Olimpiada Chemiczna - Okręg Kielecki

Przewodniczący: Dr Mariusz URBANIAK
Kontakt:  e-mail: maur@ujk.edu.pl
tel: 41 3497014

Sekretarz: dr hab. inż. Barbara GAWDZIK prof. UJK
Kontakt: e-mail: b.gawdzik@ujk.edu.pl
tel: 41 3497016

Referent: Mgr Jadwiga Trela
Kontakt: e-mail: jadwiga.trela@ujk.edu.pl
tel: 41 3497041

Adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Instytut Chemii UJK
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce