Kalendarz 64 Olimpiady Chemicznej

28.10.2017 Ostateczny termin przesyłania prac etapu wstępnego do Komitetu Okręgowego
25.11.2017  Zawody I etapu
26.01.2018

27.01.2018 
Zawody II etapu – część teoretyczna

Zawody II etapu – część laboratoryjna
23.03.2018

24.03.2018 
Zawody III etapu – część laboratoryjna

Zawody III etapu – część teoretyczna