Kontakt

Informacje ogólne:

Instytutowy Koordynator projektu
Dr Agnieszka Jabłońska - Wawrzycka
mail: agnieszka.jablonska@ujk.edu.pl;
tel.:41 3497071;
pok.: C208;

Osoby odpowiedzialne za bloki tematyczne:

Kontakt - bloki Mgr Paweł Rogala Dr Magdalena Marcinkowska Dr Agnieszka Jabłońska Dr Agata Skorupa