Konferencje i warsztatu organizowane przez Instytut Chemii