JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Księga Procedur - Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

KIERUNEK CHEMIA

Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia

Harmonogram działań 2016-2017
Harmonogram działań 2017-2018
Harmonogram działań 2018-2019
Harmonogram działań 2019-2020


KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia

Harmonogram działań 2016-2017
Pliki do pobrania

Opis teczki (obowiązujący od 2017)
Karta przedmiotu (obowiązujący od 2019)
Karta przedmiotu (obowiązujący od 2017)
Karta przedmiotu w l. angielskim (obowiązujący od 2017)
Karta hospitacji
nFormularz zmiany terminu odrabiania zajęc