JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Księga Procedur - Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

KIERUNEK CHEMIA

Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia

Harmonogram działań 2016-2017


KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia

Harmonogram działań 2016-2017
Pliki do pobrania

Opis teczki (obowiązujący od 2017)
Karta przedmiotu (obowiązujący od 2017)
Karta przedmiotu w l. angielskim (obowiązujący od 2017)
Karta hospitacji
Formularz zmiany terminu odrabiania zajęc