Rekrutacja do szkoły doktorskiej

Nauka, praca i współpraca zdalna


Pobierz prezentację w formacie:

Instytut Chemii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Uniwersytecka 7
25-406 KIELCE
Sekratariat pok. C103:
tel. 041 349 7001
email:ichem@ujk.edu.plAktualizacja: 2020-07-06