Komunikat

Rekrutacja na studia w roku 2019-2020

Galeria CHEMNOC 2019Pobierz prezentację w formacie:

Instytut Chemii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 KIELCE
Sekratariat pok. C103:
tel. 041 349 7001
email:ichem@ujk.edu.plAktualizacja: 2019-09-05