Instytut Chemii

GALERIE


14 lipca 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Agnieszki Sylwii Gilewskiej

„Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i strukturalna kompleksów rutenu, rodu i irydu o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych” (2022-07-14)


24 marca 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Pawła Krzysztofa Rogali

„Synteza i zastosowanie nanokompozytów Fe2O3 - haloizyt do fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej chlorowanych pochodnych w wodzie” (2022-03-24)


25 marca 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Niny Kingi Rędzi

„Synteza i zastosowanie kompozytów węglowo-haloizytowych do adsorpcji paracetamolu i wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z wody” (2021-03-25)


8 października 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Magdaleny Karoliny jakubczyk

„Właściwości elektrochemiczne wybranych konserwantów oraz ich woltamperometryczne oznaczanie w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych” (2020-10-08)


18 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Angeliki Kamizeli

„Synteza i aktywność biologiczna laktonów z ugrupowaniem arylowym” (2020-09-18)


13 marca 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Mateusza Tomasza Kowalika

„Nowe polimery koordynacyjne ołowiu(II) i bizmutu(III) z heteroaromatycznymi łącznikami karboksylanowymi” (2020-03-13)


27 luty 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Mateusza Kaniewskiego

„Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających” (2020-02-27)