Instytut Chemii

Aktualna organizacja zajęć

Komunikat 03/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19.02.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

czytaj więcej

Poniżej bezpośredni link do pliku z aktualnymi formami prowadzenia zajęć na kierunkach Chemia i Biotechnologia:

Zajęcia w kontakcie bezpośrednim i zdalnym Ch i BT, semest letni 20/21


Sposób dokumentowania praw do świadczeń

Pismo od JM Rektora prof. dr hab. Stanisława Głuszka dotyczące sposobu dokumentowania prawa do świadczeń dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Poniżej link do pisma i plików załaczników:

Pismo od JM Rektora dotyczące sposobu dokumentowania praw do świadczeń

Załącznik 1 Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej wirusem

Załącznik 2 Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub czł. rodz. na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

Załącznik 3