Instutut Chemii

Sposób dokumentowania praw do świadczeń

Pismo od JM Rektora prof. dr hab. Stanisława Głuszka dotyczące sposobu dokumentowania prawa do świadczeń dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Poniżej link do pisma i plików załaczników:

Pismo od JM Rektora dotyczące sposobu dokumentowania praw do świadczeń

Załącznik 1 Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej wirusem

Załącznik 2 Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub czł. rodz. na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

Załącznik 3