KIERUNEK CHEMIA

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - licencjacki, studia stacjonarne i niestacjonarne

Wykaz zagadnien z chemii analitycznej, fizycznej, nieorganicznej i organicznej

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - magisterski, studia stacjonarne i niestacjonarne

Wykaz zagadnień z analizy instrumentalnej; chemii teoretycznej, termodynamiki statystycznej i teorii grup; krystalografii; spektroskopii

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - licencjacki, studia stacjonarne

Wykaz zagadnien z chemii, biologii i seminariów dyplomowych.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - licencjacki, studia stacjonarne w j. angielskim
The problems and questions for graduate exams

Wykaz zagadnien z chemii fizycznej, organicznej, ogólnej i analitycznej, mikrobiologii, biochemii i genetyki
The problems and questions: Basic and Analytical Chemistry, Organic chemistry, Physical Chemistry, Microbiology, Biochemistry, Genetic

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - magisterski, studia stacjonarne

Wykaz zagadnien z specjalności i seminarió magisterskich.