Otwarte przewody doktorskie

 

mgr Mateusz Kaniewski: "Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających".
Promotor: dr hab. inż. Walentyna Zubkowa prof. UJK; Promotor pomocniczy: dr Andrzej Strójwąs. (Planowana obrona: 2020-02-27).
Dokumenty do pobrania:
mgr Mateusz Tomasz Kowalik: "Nowe polimery koordynacyjne ołowiu(II) i bizmutu(III) z heteroaromatycznymi łącznikami karboksylanowymi".
Promotor: dr hab. Barbara Barszcz prof. UJK; Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Masternak.
Dokumenty do pobrania: