Obrony rozpraw doktorskich

 

mgr Mateusz Tomasz Kowalik: „Nowe polimery koordynacyjne ołowiu(II) i bizmutu(III) z heteroaromatycznymi łącznikami karboksylanowymi” (2020-03-13)
mgr Mateusz Kaniewski: „Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających”.
(2020-02-27)
mgr Iwona Łazarska: "Badania nad adsorpcją jonów NO2-, NO3- i NH4+z roztworów wodnych na modyfikowanych adsorbentach węglowych" (2019-09-12)