Rezerwacja grup zorganizowanych

Rezerwacje są przewidziane w godzinach 15.00 – 16.45 i obejmują szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne. W ramach rezerwacji można wybrać 2 warsztaty spośród proponowanych 9. Każda grupa powinna liczyć 15/12 osób. W przypadku większej liczby uczestników należy podzielić dzieci i młodzież na grupy 15/12-osobowe.

Od godziny 17.35 można uczestniczyć w wykładach, pokazach i warsztatach bez konieczności rezerwacji.

Rezerwacji należy dokonać na adres:

Dr Agata Skorupa (Sekretarz ) – agata.skorupa@ujk.edu.pl; tel.: 41 3497043
W treści prosimy o podanie: nazwy szkoły, danych opiekunów oraz liczbę osób i grup.

Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych!

Mapa dojazdu

Miejsce spotkania – Instytut Chemii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK, ul. Świętokrzyska 15 G

Możliwość dojazdu:

samochodem od strony ul. Żniwnej (ślimakiem nad ul. Świętokrzyską - wyjazdową z Kielc)
autobusem ZTM linii nr 114, 13, 55 (Świętokrzyska UJK), 30, 34, 102, 104, 107, 112 (al. Solidarności / os. Bocianek)
parking dla autokarów i samochodów osobowych