Komitet Organizacyjny CHEM-NOCy

Przewodniczący:  Dr hab. Sławomir Michałkiewicz prof. UJK
Z-ca Przewodniczącego: Dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
Sekretarz: Dr Patrycja Rogala
Koordynatorzy: Dr Magdalena Marcinkowska, Dr Agata Skorupa

Zespół
Dr Katarzyna Jedynak
Dr Karina Krzciuk
Dr Artur Michalik
Dr Dariusz Wideł
Mgr Nina Rędzia
Mgr Magdalena Jakubczyk
Mgr Agnieszka Gilewska
Mgr Iwona Łazarska
Mgr Angelika Kamizela
Mgr Katarzyna Staszewska-Samson
Mgr Mateusz Kaniewski
Mgr Mateusz Kowalik
Mgr Paweł Rogala