Komitet Organizacyjny CHEM-NOCy

Przewodniczący:  Dr hab. Sławomir Michałkiewicz prof. UJK
Z-ca Przewodniczącego: Dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
Sekretarz: Dr Agata Skorupa
Koordynatorzy: Dr Magdalena Marcinkowska, Dr Patrycja Rogala, mgr Iwona Łazarska

Zespół
Dr hab. Sabina Dołęgowska
Dr Katarzyna Jedynak
Dr Karina Krzciuk
Dr Joanna Masternak
Dr Artur Michalik
Dr Dariusz Wideł
Mgr Magdalena Jakubczyk
Mgr Angelika Kamizela
Mgr Agnieszka Malinowska
Mgr Katarzyna Staszewska-Samson
Mgr Marcin Bielecki
Mgr Mateusz Kaniewski
Mgr Mateusz Kowalik
Mgr Paweł Rogala