Zasady awansowania w Instytucie Chemii

Akty prawne

Uchwała nr 17/2020 Rady Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określenia zasad awansowania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina naukowa: nauki chemiczne
Załącznik do uchwały Nr 17/2020 Rady Naukowej Instytutu Chemii - Zasady awansowania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina naukowa: nauki chemiczne
Zarządzenie Rektora UJK nr 1/2020 - w sprawie kryteriów oraz trybu przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kryteria oceny okresowej dla nauczycieli akademickich - Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 1/2020.
Zarządzenie Rektora UJK nr 103/2020 - w sprawie trybu składania wniosków awansowych nauczycieli akademickich na stanowiska profesora uczelni lub adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych lub badawczych.
Załacznik do Zarządzenia Rektora UJK nr 103/2020 - Druk Wniosku