Wyniki akredytacji

Z dniem 22 marca 2018r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia
na kierunku "chemia" prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopniaPDF

Z dniem 17 marca 2016r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia
na kierunku "biotechnologia" prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopniaPDF

Z dniem 26 października 2009r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów postanowila przyznać Wydziałowi Matematyczno - Przyrodniczemu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. PDF